Dekaron Online


เทคนิคการเล่น (tecnic) เควส (quest) สกิล (skill) การอัพสกิล (up skills) มอสเตอร์ (monster) ไอเทม (item) ดันเจี้ยน (dungent) การใช้เมนู (menu) การเล่นเบื้องต้น videoการเล่นdekaron ของอาชีพทั้ง 6 คือ Azure Knight , Bagi Warrior, Incar Magician , Segita Hunter , Segnale , Vicious Summoner

This Site (Weblog) Dekaron online have tecnic, quest , skill, howto upskill , Detail monster , Item , Dungent , howto use menu , basic to play , video dekaron and all

2Moons is a free MMORPG video game published by Acclaim under the direction of David Perry. The game is an adaptation of Korean MMORPG Dekaron by GameHi for the North American market, featuring a new story line. Closed beta testing ended March 7th, 2007. The open beta testing phase, which began July 30th, 2007, has experienced several delays. Previously, a commercial launch was planned for the summer of 2007, but due to the open beta delay, Acclaim has been unable to give an official launch date for the game. As stated by David Perry, Acclaim is "the new kid on the block" in the MMORPG market, and they have had many issues to fix while preparing for the open beta launch of the title.

MainMenu
Home ข่าวDekaron
Skills
Quest
เทคนิค

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552

ปรับปรุงระบบ IP Bonus

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ IP Bonus วันที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 10.00-10.30 น.

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้กับท่านเจ้าของร้านสมาชิก @Cafe และผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทีมงานจะดำเนินการปิดปรับปรุงระบบ IP Bonus วันพฤหัสที่ 29 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00-10.30 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบดังนี้

1. ร้านสมาชิก @cafe ไม่สามารถเพิ่มหรือลบ IP Bonus ได้ในเวลาดังกล่าว

2. ผู้ที่ Login เกม MP ไม่ได้รับโปรโมชั่น IP Bonus ในเวลาดังกล่าว

3. เกมอื่นๆ ถ้าร้าน @cafe ได้เพิ่ม IP เข้าในระบบก่อนปิดระบบ 10 นาที ก็จะได้รับสิทธิ์ตามปกติ

4. ไม่สามารถใช้งานระบบ @cafe Member, @Cafe code, ระบบ @Cafeในเวลาดังกล่าว

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูง สุดของลูกค้าตลอดไป ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2552

Dekaron :Segnale leveling guide

Here is a 2Moon guide of segnale leveling.Hopefully the article can help you. I believe you will learn something from it.When you create a new segnale, the best place in my opinion would be to go to Loa Castle. It's alot easier to navigate.

Right when you spawn, run outside of the town and you should find some:

Level 1-4

Blaverus:
Level 2

Mofa:
Level 4

After you get to about level 4-5, you can move up to the next monster. These levels are extremely easy, you shouldn't need much help.

Level 4-8:

Argama:
Level 6

Mollusk:
Level 8

You should kill Argama till your about level 8, they can be found in Loa's map also along with a couple Mollusks.
You shouldn't need to worry about pots, just don't aggro more than 1 of them at a time, kill 1 off and move to the next one. These levels should be extremely easy.

Level 8-15

Once you get to level 8 and get your nice new skills from your job instructor. You can move on to North Morte. You simply go North in the map your in(Loa's) and you'll come to it. (Press M to see your whole map and look at the top and you'll see the way to North Morte.)

Mollusk:
Level 8

Cerberus:
Level 10

Langrama:
Level 12

Aramon:
Level 14

When you get there, first thing I started killing was some more of the Mollusks and some Cerberus, after I leveled once or twice, you can move onto Cerberus/Langramas. Don't worry, they don't auto aggro, so just make sure you stick to attacking only one until it's dead. After you get to ~12-14 you should mainly stick to killing Langrama and Aramon until your level 15.

Level 15-18

Once you get to level 15, you should move on to Denebes, to get their, simply click M(Map) and look for Denebes on the map. Make your way over there. Once you get there, go to your east and go into the town. Look on your Minimap and you should see a yellow square, that's the towns chief. Go talk to him and one of the options will be to reset your retsarting point to that towns teleporter. So do that, now incase you ever die, you'll respawn in that town instead of having to walk all the way back there. Now for the monsters:

Lizardman:
Level 16

Lizardman Knight:
Level 18

Mainly stick to the Lizardman's for the earlier part of your levels for this section, because the Knights auto-aggro and you'll be in trouble if you have a mob chasing you. After you get to a decent level and your comfortable with your skills/health/pots then move up to the Lizardman Knights also till your level 18. Once you get to 18, you should head over to Norak Cave. Simply click the M(Map) again to see where it is and head on over there.

Level 18-22

Once you get into Norak Cave, there will be 3 monsters you should focus on leveling on.

Crude Nightmare:
Level 17

Yetirion:
Level 21

Yetirion Bow:
Level 24

The Crude Nightmare's are the easier of this trio, so you should probably head over there. I'll make a map to these places after this gets more organized, but for now, you head down the little ramp right when you spawn in Norak Cave, cross the little stream, and go back up the ramp right across from you, you'll go through this somewhat door figure, just keep heading down and eventually you'll come to this 3 way split, keep heading down until you come to a place where you can see a huge dragon skeleton, this little part of the land is basically all Crude Nightmares. So you should train here for a level or two. After that head on over to Yetirion's/Yetirion Bow's, you can level up on either. The Bow's auto-aggro, I don't remember if the Yetirion's do. They do low damage so you don't need to worry about having 2 shooting at your at the same time. So keep leveling up on these till your about level 22-23. Once you get to that level, you can head over to Heiharp.

Level 22-34
Note to self: Add an AOE guide for these levels

Once you get into Heiharp's map, you'll see a big change in weather. It's snowing now . Look at your Map(M) and you'll see at the top there's a place called Parka Shrine, so get your pots ready, and run over there, you'll get targeted alot since every monster on this map auto-aggros. Just make sure your HP doesn't dip too low and keep making your way to Parka Shrine. Once inside, the lady infront of you can reset your ressurection point to Parka Shrine, as you can see there is a teleport to the east. So set it and go back outside. This place is great for parties. You should mainly try staying away from the hunters because they can be quite annoying when you have 1 or 2 Penril Knight's chasing you. So either party or solo on the Penril Knights, try to make sure you set yourself up for a 1 on 1 since you don't want to get mobbed.

Penril Knights:
Level 30

Penril Hunters:
Level 31

Penril Fighters:
Level 32

Penril Warriors:
Level 33

Sasquaches:
Level 35

Frizkhans
Level 38:

I truly suggest just staying here in Heiharp instead of wandering away, there are some other places, but I found this to be the easiest once you learn how to AOE train party, and since you have a couple levels to go, it's quite easy to learn. If you do get bored though, you can always go to the NW or NE of the Heiharp's map and you'll find some other monsters that are a little higher(Penril Fighters/Warriors, Sasquaches, and Frizkahns, but I tried there and the spawn wasn't all that great.

How to AOE Train Party:
-Will post a link to a guide after I go find it-

Level 34-48

Finally level 34! You made it now it gets a little easier for the levels up to 40. I do have to say, level 1-34 is alot harder than 34-40. Once you make it to level 34, Get the latest equips you can get that are better than the ones your wearing, upgrade whatever you can, buy some HP/MP pots, don't worry about equips room since you won't be finding any besides 1 slot items. And don't worry about money, you can spend it all on upgrading items, just make sure you keep ~40k-50k for extra incase you die a couple times trying dungeon. So now you made it into the dungeon levels, you can head over to the Requies Beach and look in your Map(M) and you'll see a white dot in the middle. Head over to it and talk to the Big Monument for the dungeon. It'll cost you 10k to go inside and you'll have 30 minutes to complete it.

Do not expect to complete this AT ALL at your current level. Do not get discouraged if you die or screw up, your just learning how to do this dungeon, my first time I only made it to the maze and didn't even beat it before my time ran out, our attacks aren't that strong yet and we are new here, but the good thing is, we still get great exp considering how much we were used to getting.

Annoying part that will discourage you a little is the other classes will all outlevel you here, they can finish this dungeon faster than us, some of them have AOE's others don't get interrupted as much and summoners have their pets. Still, if you wanted to be like them, then why are you here? Segnales <3.>

Here is a link to a Dungeon guide: I started killing the Frizkhans from the sealed statues at level 45 100% for exp since I finally got Fast Heal which helps you incredibley.

Here is the guide for the dungeon: This guide shows how to do the whole dungeon, I suggest only completing up to the maze part for a couple levels, even though that's probably only where you'll get for now, and then you can start killing the Frizkhans in the inner room, and once you get high enough you can kill the Sealed ones also.


Level 48-55
Note to self: Record how to AOE party at Peccares and a good spot

Once you get up to level 48, you have two choices, you can either continue doing dungeon runs, but your exp diminishes every level you get, so it'll start to get very slow(Compared to what your used to), or you can start AOE training in Norak/Caster Cave 2. I personally did Dungeon up until level 50, because at the time, there were very few AOE parties in Norak/Castor Cave 2 and I couldn't find any(I was in Abaddon). But if your hitting these levels now, it might be good to switch to Norak/Castor Cave 2 since there will be more and more parties popping up, unless it's too overcrowded in which Dungeon might be the better alternative. So just make your way to level 50 either with dungeon, or start AOE partying. To AOE party, you basically find a place on the map, that has a nice spawn and mob of monsters, which suits your parties # of players, and you run around "pulling" them until you have a huge "train" following you. You then stop either in a wall/corner, or you circle the mob so they all get very close until you can AOE all them. Once they are all together, all your AOErs will start attacking, and you start healing basically. After you finish the mob, heal your party back to full, and whenever I finished a mob, I like to put Fast Healing on whoever dies the most/has the lowest HP, because when your pulling the monsters you can get hit often when you are turning etc and since it's not a wise choice to stop and heal because your monsters will stop and start attacking you. Once you finish them all, you start again, collecting the monsters, and repeating this.

I'll FRAPS a video of the place I enjoyed AOE partying at in Norak Cave 2, and show you how to be the puller later this week when I have more time. For now, I'll just let that information guide you, and hopefully you can get it perfect with trial and error and perhaps more experienced members.

These are the monsters you'll most likely encounter while doing AOE parties:

Valkyrie:
Level 54

Lasputin Knight:
Level 56

Lasputin Fighter:
Level 59

Peccare:
Level 62

Lasputin Frailer:
Level 64

Level 55-60
Note to self: Update with videos on 88:88 spot and "train" mobbing.

Woo! Finally, made it into Crespo. I'm sure you've heard about this place by now, maybe even heard it was hard, a little scared that you'll let your party die too much? Well...it's true ;o. If you can't handle your healing skills and don't have the right amount of HP, you will get slaughtered here if your not too careful. The deadly force in this map isn't so much the damage these things inflict, but the numbers that come after you. In Norak/Castor Cave 2, you could pull a measly 2 monsters per person train. Here in Crespo, it's 4 monsters per person . And with Summoner, their pets add another 4 monsters that can be pulled.

Now there's 2 ways to basically AOE party here. You can either get a party, have them all follow the puller, and he runs around collecting the mobs till it's a size your all comfortable with, and then you kill and repeat. Or you can go to the "sweet/hot spot". This "hot spot" is 88:88(Coordinates). It's basically right inbetween a high spawning part of the map. And right on 88:88 is a rock which you can use as your "home" base sort of. So you put most of your party on this rock, and then ~2-3 people, will go out in each direction, pull 4 monsters, and bring them back to the rock, and then you all attack them. Well, you heal them while they attack them until you get cursefield. Both methods work very well, and you'll be getting ~1% per mob at level 55. It's very good exp. It'll slow down a little at 58+ but just stand through it and get to your cursefield level. Once you get cursefield, you'll most likely be hit with a huge motivation to level like I was. I even soloed the whole level 59-60 without a party(I'm usually a party person since we kind of suck solo without our AOE). It's SOOO great finally having an AOE, I was obsessed with it :]. Healing in party also get's alot easier, because your cursefield constantly knocks back the lower leveled monsters, so all you have to worry about is the big guys, which you can easily take care of your party with Hyper Heal.

I'll post some videos later this week of how to do the 88:88 spot and how to "train these".

Monsters you can look forward to seeing when doing AOE parties:

Captian Frozen Giant:
Level 60

Captian Catastroph:
Level 65

Ellipse:
Level 75

Eliaden:
Level 80

Level 60-65
Note to self: Update this more thoroughly

Do Dungeons C/B in Crespo.
Costs 300k to enter, and you can enter in with a party, so you usually just split the money.
6 Members: 50k Each
5 Members: 60k Each
4 Members: 75k Each
3 Members: 100k Each
2-1: Don't even try till your high 6x's-7x
I'll update this part of the guide once I clear these levels, currently level 63, will be 65 tomorrow night, so will probably update it then. I'll upload some videos to youtube later this week also so you can get a look on how to do it, or at least how I do it.

Thepowerlevel is offering you with 2Moons gold and 2Moons power levling. ,if you need to order gold or power leveling at our website, please feel free to contact our customer service.Thepowerlevel is your best choice.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552

สกิลใหม่ 6 สกิล และแปลงร่าง

Dekaron Action 6 New Skills and Transformations

การแปลงร่างในเกม Dekaron path ใหม่ของ Bigi warrior

ไปดูกันว่าการแปลงร่างมันโหด แบบไหนกัน

Bagi Warrior After TransformationCredit maxiekk1

Dekaron มีกิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

Newbie levelup

เลเวล 1-40 รับ 200 % exp

8 มกราคม 52 ถึง 8 กุมพาพันธ์ 52

ทีมงาน Thai Dekaron Online สวัสดีค่ะ

เพื่อเป็นการต้อนรับวันเด็กที่กำลังจะมาถึง วันนี้ทางทีมงานมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆมาบอกค่ะ สำหรับกิจกรรม "Newbie level up" สงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร ถ้าอย่างนั้นบอกเลยละกัน ตั้งแต่ วันที่ 8 มกราคม 2552 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 ทุกตัวละครที่มีเลเวล 1-40 จะได้รับค่า EXP 200% รวมระยะเวลากิจกรรม 1 เดือนเต็ม!!! เป็นอย่างไรบ้างคะ ถูกใจกันรึเปล่าเอ่ย??? กับกิจกรรมต้อนรับวันเด็กอย่าง "Newbie level up" วันนี้ต้องขอลาไปก่อน ส่วนคราวหน้าจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากนั้น ต้องคอยติดตามนะคะ

ทีมงาน Thai Dekaron Online


Dekaron มาแล้ว ระบบไอเทมมอลล์ 7 ม.ค. นี้ทีมงาน Thai Dekaron Online สวัสดีค่ะ

มาแล้วตามคำสัญญา กับขุมพลังขั้นเทพระบบไอเทมมอลล์แบบเต็มรูปแบบ!! หลังจากที่เพื่อนๆ ได้วอร์มอัพกันมาแล้วจากการลองใช้ฟรี 4,000 Points!! ซึ่งมาคราวนี้ทีมงาน Thai Dekaron Online ขอนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับไอเทม มอลล์ รวมไปถึงรายชื่อขุมพลังทั้งหลาย ที่มาพร้อมกับระบบไอเทมอลล์เต็มรูปแบบ และช่วง Commercial ในวันที่ 7 มกราคม 2552 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ เพื่อนๆ หลายๆ ท่านคงจะอยากรู้กันแล้วว่าขุมพลังทั้งหลายนั้นจะมีอะไรบ้าง เราลองไปดูกัน เลยค่ะ

ข้อควรรู้ก่อนการใช้ ไอเทม มอลล์

1. ไอเทมมอลล์ที่มีการจำกัดระยะเวลาการใช้งาน จะเริ่มนับเวลาทันทีที่ซื้อเข้าตัวละคร หรือหากเป็นการซื้อส่ง Gift ก็จะเริ่มนับเวลาทันทีเช่นกัน

2. หากซื้อไอเทมมอลล์ที่มีการจำกัดระยะเวลาการใช้งาน ชนิดเดียวกัน มากกว่า 1 ชิ้น เวลาใช้งานจะเริ่มนับทันที เพราะฉะนั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณารอให้ไอเทมเดิมหมดอายุใช้งานเสียก่อน ค่อยซื้อไอเทมนั้นใหม่อีกครั้ง

3. ไอเทมมอลล์ที่มีการจำกัดเลเวล จะมีการจำกัดเงื่อนไขการใช้ เช่น ไอเทมพาหนะขี่ จะต้องมีเลเวลถึงจึงจะสามารถซื้อไอเทมนี้ได้ หรือไอเทมสัญลักษณ์กิลด์ จะต้องเป็นผู้ที่มีกิลด์เท่านั้นจึงจะสามารถซื้อได้

4. ไอเทมมอลล์ทุกชิ้น สามารถแลกเปลี่ยนหรือตั้งร้านขายได้ ยกเว้นไอเทม Divide Equus Token เมื่อซื้อ จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือตั้งร้านขายได้

5. ไอเทมมอลล์ประเภทชุดสวมใส่ จะมีการจำกัดอาชีพ หากอาชีพไม่ตรงกับชุดอาชีพที่ต้องการซื้อ จะไม่สามารถซื้อได้ แต่สามารถซื้อแบบส่ง Gift ให้ผู้เล่นคนอื่นได้ (ถ้าซื้อส่ง Gift แบบมีอายุใช้งานจำกัด 15 วัน หรือ 30 วัน เวลาใช้งานจะเริ่มนับทันทีที่ส่ง Gift)


ไอเทมประเภท Potion

Abaddon Powder
500 ea

(5,600 Point)

มีผลทำให้ค่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5%
เป็นเวลา 5 นาที คลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
เพื่อเรียกใช้งาน

Trieste Water
500 ea

(5,600 Point)

มีผลทำให้ค่าพลังป้องกันทางกายภาพ (P.Def) เพิ่มขึ้น 5%
เป็นเวลา 5 นาที คลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
เพื่อเรียกใช้งาน

Magic Health Pack
300 ea

(1,100 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า HP 480 หน่วย
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Magic Health Pack
1,000 ea

(2,900 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า HP 480 หน่วย
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Magic Mana Pack
300 ea

(1,100 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า MP 480 หน่วย
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Magic Mana Pack
1,000 ea

(2,900 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า MP 480 หน่วย
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Super Magic Health Pack
300 ea

(1,400 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า HP 480 หน่วยโดยอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Super Magic Health Pack
1,000 ea

(3,500 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า HP 480 หน่วยโดยอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Super Magic Mana Pack
300 ea

(1,400 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า MP 480 หน่วยโดยอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Super Magic Mana Pack
1,000 ea

(3,500 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า MP 480 หน่วยโดยอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Noble Health Pack
300 ea

(2,100 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า HP 820 หน่วย
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Noble Health Pack
1,000 ea

(5,500 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า HP 820 หน่วย
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Noble Mana Pack
300 ea

(2,100 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า MP 820 หน่วย
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Noble Mana Pack
1,000 ea

(5,500 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า MP 820 หน่วย
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Super Noble Health Pack
300 ea

(2,500 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า HP 820 หน่วยโดยอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Super Noble Health Pack
1,000 ea

(6,400 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า HP 820 หน่วยโดยอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Super Noble Mana Pack
300 ea

(2,500 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า MP 820 หน่วยโดยอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Super Noble Mana Pack
1,000 ea

(6,400 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า MP 820 หน่วยโดยอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Divide Health Pack
1000 ea

(6,900 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า HP 1600 หน่วย
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Divide Mana Pack
1,000 ea

(6,900 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า MP 1600 หน่วย
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Super Divine Health Pack
1,000 ea

(7,900 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า HP 1600 หน่วยโดยอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

Super Divide Mana Pack
1,000 ea

(7,900 Point)

เพื่อฟื้นฟูค่า MP 1600 หน่วยโดยอัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ 2 วิธีโดยการคลิกเมาส์ขวา หรือนำไปไว้ที่คีย์ลัด
และเรียกใช้งานคีย์ลัดดังกล่าว

ไอเทมประเภท เครื่องแต่งกาย

Tider Knight Set

(15 วัน 11,200 Point)
(30
วัน 19,400 Point)
(
ถาวร 45,000 Point)

นำไอเทมนี้ไปวางไว้ที่ช่องเครื่องแต่งกาย
เฉพาะ Azure Knight เท่านั้น

วิธีใช้ : ให้คลิกที่แถบเครื่องแต่งกาย และคลิกแล้ว
ลากไอเทมไปยังช่องเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้การสวมใส่
เครื่องแต่งกายจะไม่ส่งผลต่อค่าพลังป้องกัน
หรือคุณสมบัติพิเศษอื่นใดของตัวละคร
การนับอายุการใช้งานของไอเทมจะนับตามเวลาจริง
หลังจากซื้อไอเทมชิ้นนี้ ไม่ใช่เวลาในเกมแต่อย่างใด
*ระยะเวลาลดทันทีหลังจากซื้อไอเทม

Floe Hunter Set

(15 วัน 11,200 Point)
(30
วัน 19,400 Point)
(
ถาวร 45,000 Point)

นำไอเทมนี้ไปวางไว้ที่ช่องเครื่องแต่งกาย
เฉพาะ Segita Hunter เท่านั้น

วิธีใช้ : ให้คลิกที่แถบเครื่องแต่งกาย และคลิกแล้ว
ลากไอเทมไปยังช่องเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้การสวมใส่
เครื่องแต่งกายจะไม่ส่งผลต่อค่าพลังป้องกัน
หรือคุณสมบัติพิเศษอื่นใดของตัวละคร
การนับอายุการใช้งานของไอเทมจะนับตามเวลาจริง
หลังจากซื้อไอเทมชิ้นนี้ ไม่ใช่เวลาในเกมแต่อย่างใด
*ระยะเวลาลดทันทีหลังจากซื้อไอเทม

Rasputin Magician
Set

(15 วัน 11,200 Point)
(30
วัน 19,400 Point)
(
ถาวร 45,000 Point)

นำไอเทมนี้ไปวางไว้ที่ช่องเครื่องแต่งกาย
เฉพาะ Incar Magician เท่านั้น

วิธีใช้ : ให้คลิกที่แถบเครื่องแต่งกาย และคลิกแล้ว
ลากไอเทมไปยังช่องเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้การสวมใส่
เครื่องแต่งกายจะไม่ส่งผลต่อค่าพลังป้องกัน
หรือคุณสมบัติพิเศษอื่นใดของตัวละคร
การนับอายุการใช้งานของไอเทมจะนับตามเวลาจริง
หลังจากซื้อไอเทมชิ้นนี้ ไม่ใช่เวลาในเกมแต่อย่างใด
*ระยะเวลาลดทันทีหลังจากซื้อไอเทม

Agathion Summoner Set

(15 วัน 11,200 Point)
(30
วัน 19,400 Point)
(
ถาวร 45,000 Point)

นำไอเทมนี้ไปวางไว้ที่ช่องเครื่องแต่งกาย
เฉพาะ Vicious Summoner เท่านั้น

วิธีใช้ : ให้คลิกที่แถบเครื่องแต่งกาย และคลิกแล้ว
ลากไอเทมไปยังช่องเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้การสวมใส่
เครื่องแต่งกายจะไม่ส่งผลต่อค่าพลังป้องกัน
หรือคุณสมบัติพิเศษอื่นใดของตัวละคร
การนับอายุการใช้งานของไอเทมจะนับตามเวลาจริง
หลังจากซื้อไอเทมชิ้นนี้ ไม่ใช่เวลาในเกมแต่อย่างใด
*ระยะเวลาลดทันทีหลังจากซื้อไอเทม

Echidna Segnale
Set


(15 วัน 11,200 Point)
(30
วัน 19,400 Point)
(
ถาวร 45,000 Point)

นำไอเทมนี้ไปวางไว้ที่ช่องเครื่องแต่งกาย
เฉพาะ Segnale เท่านั้น

วิธีใช้ : ให้คลิกที่แถบเครื่องแต่งกาย และคลิกแล้ว
ลากไอเทมไปยังช่องเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้การสวมใส่
เครื่องแต่งกายจะไม่ส่งผลต่อค่าพลังป้องกัน
หรือคุณสมบัติพิเศษอื่นใดของตัวละคร
การนับอายุการใช้งานของไอเทมจะนับตามเวลาจริง
หลังจากซื้อไอเทมชิ้นนี้ ไม่ใช่เวลาในเกมแต่อย่างใด
*ระยะเวลาลดทันทีหลังจากซื้อไอเทม

Freezkhan Bagi
Set

(15 วัน 11,200 Point)
(30
วัน 19,400 Point)
(
ถาวร 45,000 Point)

นำไอเทมนี้ไปวางไว้ที่ช่องเครื่องแต่งกาย
เฉพาะ Bagi Warrior เท่านั้น

วิธีใช้ : ให้คลิกที่แถบเครื่องแต่งกาย และคลิกแล้ว
ลากไอเทมไปยังช่องเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้การสวมใส่
เครื่องแต่งกายจะไม่ส่งผลต่อค่าพลังป้องกัน
หรือคุณสมบัติพิเศษอื่นใดของตัวละคร
การนับอายุการใช้งานของไอเทมจะนับตามเวลาจริง
หลังจากซื้อไอเทมชิ้นนี้ ไม่ใช่เวลาในเกมแต่อย่างใด
*ระยะเวลาลดทันทีหลังจากซื้อไอเทม


ไอเทมประเภท ทั่วไป

Guild of Glory Snake
(31,000 Point)

ไอเทมประเภทเครื่องประดับ ใช้สำหรับเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับ
สัญลักษณ์กิลด์ เอฟเฟกต์นี้มีผลต่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
: เฉพาะกิลด์มาสเตอร์เท่านั้นที่สามารถซื้อ
และใช้งานไอเทม Guild Mark Effects
เพื่อปรับปรุงสัญลักษณ์กิลด์ได้
สมาชิกทั้งหมดในกิลด์จะได้รับผลนี้ด้วย และมันจะอยู่
ตราบเท่าที่กิลด์ยังไม่ถูกยุบ
Guild Mark Effects จะใช้พื่นที่ในช่องเก็บของ
กิลด์มาสเตอร์ 1 ช่อง
และสามารถใช้งานได้เพียง1 ชิ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

Guild of Glory - Orion
(31,000 Point)

ไอเทมประเภทเครื่องประดับ ใช้สำหรับเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับ
สัญลักษณ์กิลด์ เอฟเฟกต์นี้มีผลต่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
: เฉพาะกิลด์มาสเตอร์เท่านั้นที่สามารถซื้อ
และใช้งานไอเทม Guild Mark Effects
เพื่อปรับปรุงสัญลักษณ์กิลด์ได้
สมาชิกทั้งหมดในกิลด์จะได้รับผลนี้ด้วย และมันจะอยู่
ตราบเท่าที่กิลด์ยังไม่ถูกยุบ
Guild Mark Effects จะใช้พื่นที่ในช่องเก็บของ
กิลด์มาสเตอร์ 1 ช่อง
และสามารถใช้งานได้เพียง1 ชิ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

Equus Token
(88,800 Point)

เป็นพาหนะที่ทำให้ผู้เล่นสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นกว่าปกติ 32%
ในการใช้งานนำ Equus Token ไปวางไว้ที่ช่องเครื่องประดับ
ช่องใดช่องหนึ่ง (ด้านซ้ายหรือขวามือของช่องสวมใส่ส่วนศีรษะ)
: ต้องการเลเวล 30 หรือมากกว่า
*ไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้

Master's Mistake
(38,900 Point)

ใช้สำหรับรีเซ็ตสกิลทั้งหมดของตัวละคร และจะได้รับสกิลพอยท์
ทั้งหมดกลับคืนมา

Soul of Alchemist
(1 ea 3,900 Point)
(5 ea 18,500 Point)
(10 ea 34,900 Point)

โอกาสสำเร็จเมื่อทำการเจาะรูให้กับ อาวุธ หรือชุดป้องกัน
เพิ่มขึ้น 18%

Blacksmith's Talisman
(1 ea 5,500 Point)
(5 ea 24,900 Point)
(10 ea 45,000 Point)

โอกาสสำเร็จในการสวมใส่อัญมณีลงใน อาวุธ หรือชุดเกราะ
เพิ่มขึ้น 18%

Alchemist's Will
(1 ea 3,900 Point)
(5 ea 18,500 Point)
(10 ea 34,900 Point)

โอกาสสำเร็จในการสร้างออฟชั่น ให้กับอาวุธ หรือชุดป้องกัน
เพิ่มขึ้น 2 เท่า

Portal Scroll
(10 ea 3,500 Point)
(50 ea 16,500 Point)
(100 ea 31,500 Point)

เพื่อเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่บันทึกไว้ล่าสุด
ใช้งานอีกครั้งภายใน 30 นาทีเพื่อเคลื่อนย้ายกลับไปยังตำแหน่ง
ตั้งต้นที่ใช้ไอเทมนี้ครั้งแรก เป็นไอเทมที่สมบูรณ์แบบในการเดินทาง
กลับไปยังเมือง และย้อนกลับมาที่เดิม
ใช้งานได้ดีกับการเดินทางไป-กลับรอบเดียว

Gemcraft Booster
(1 ea 5,500 Point)
(5 ea 24,900 Point)

เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการถอดอัญมณีที่ถูกใส่ไว้ในอาวุธ
หรือชุดป้องกัน โดยปกติแล้วในการถอดอัญมณีออกจากอาวุธ
หรือชุดป้องกันจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเสีย
ทั้งอัญมณี และรูที่เจาะไว้ในอาวุธ หรือชุดป้องกัน
Gemcraft Booster จะเพิ่มโอกาส 70% ที่รูที่เจาะไว้จะไม่หายไป

Veteran's Amulet
(1 วัน 3,900 Point)
(15 วัน 46,000 Point)
(30 วัน 88,800 Point)

ใช้สำหรับเพิ่มค่า Veteran's skills
ค่าประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งให้โบนัส Auto-fishing!
วิธีใช้งานเหมือนกับเครื่องรางอื่นๆ
โดยสวมใส่ที่ช่องสวมใส่อุปกรณ์ถัดจาก ส่วนศีรษะ
การนับอายุการใช้งานของไอเทมจะนับตามเวลาจริง
หลังจากซื้อไอเทมชิ้นนี้ ไม่ใช่เวลาในเกมแต่อย่างใด
*ระยะเวลาลดทันทีหลังจากซื้อไอเทม

Traveler's Backpack
(54,100 Point)

ช่วยเพิ่มความจุของช่องเก็บของแก่ผู้เล่นจำนวน 50 ช่อง
สามารถใช้ Traveler's Backpack 2 ชิ้น
เพื่อขยายช่องเก็บของให้มีความจุสูงสุดซึ่งจะเพิ่มขึ้น
100 ช่องจากปกติ


**ไอเทมทุกชิ้นสามารถให้เป็นของขวัญ และแลกเปลี่ยนได้(ยกเว้น Equus Token)ทีมงาน Thai Dekaron Online


วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552

Guild Refund 1000000 dil

ทีมงาน Thai Dekaron Online สวัสดีค่ะ

วันนี้มีข่าวดีมาบอก!!! กับกิจกรรมดีๆ Guild Refund สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นหัวหน้ากิลด์ ทางทีมงานจะทำการมอบเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับทุกกิลด์ ที่ทำการตั้งกิลด์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 (เปิดช่วง Open Beta) โดยทางทีมงานจะทำการมอบเงินจำนวน 1,000,000 DIL/กิลด์ ให้กับหัวหน้ากิลด์ใน วันที่ 15 มกราคม 2552 หลัง ปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ สำหรับผู้ที่ทำการสร้างกิลด์หลังจาก วันที่ 15 มกราคม 2552 จะได้รับเงินหลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในแต่รอบอาทิตย์นั้นๆค่ะ โดยจะหมดระยะเวลาในการรวมกิจกรรม Guild Refund ใน วันที่ 29 มกราคม 2552 นี้ เท่านั้น เป็นอย่างไรบ้างคะ รู้แบบนี้ไม่ตั้งกิลด์ ไม่ได้แล้ววว...


ทีมงาน Thai Dekaron Online